Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Oog voor mens en maatschappij

Van de Lagemaat Transport is een onderdeel van de maatschappij en wil graag hierin ook haar verantwoordelijkheid nemen. Van de Lagemaat vindt milieu, maatschappij en leefomgeving erg belangrijk. Bij het verzorgen van nationaal of internationaal transport wordt er rekening gehouden met de keuze van de truck. Die moeten veilig en ergonomisch zijn voor onze medewerkers. Hierbij kunt u denken aan vrachtwagens die uitgerust zijn met airco en ergonomische stoelen. Verder probeert Van de Lagemaat tijdens nationaal en internationaal transport het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden. Zo sparen we het milieu. Maar ook op onze kantoren wordt zuinig omgesprongen met verlichting en wordt er papier bespaard door facturen elektronisch te versturen. Daarnaast is veilig rijden bij ons natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Welzijn

Een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering van Van de Lagemaat Transport in het welzijn van de medewerkers. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de ergonomie.

Ergonomie

Om de ergonomie te verbeteren zijn veel van de vrachtwagens onder meer uitgerust met comfortabele stoelen, een automatische versnellingsbak, airconditioning, stand-kachel. Deze hulpmiddelen dragen er zeker aan bij dat de chauffeur zijn werkzaamheden geconcentreerd en in een optimale omgeving kan uitvoeren; veilig voor de chauffeur maar zeker ook voor de medeweggebruikers.

Gezondheid

Ook de gezondheid van de medewerkers is een van de speerpunten van het beleid binnen de organisatie. Van de Lagemaat Transport voert hiertoe ook een actief verzuimbeleid en begeleiding van zieke medewerkers. Dit beleid wordt uitgevoerd met behulp van professionele arbo organisaties zoals de Sectorinstituut.

Milieu en ons wagenpark

De zorg voor het milieu is een belangrijk aspect van het beleid van Van de Lagemaat Transport. Bij ons bedrijf wordt veel aandacht besteed aan het moderne rijden om onder meer het brandstofverbruik te verlagen. De chauffeurs volgen hiervoor opleidingen en cursussen waarin aandacht wordt besteed aan vele facetten van het rijden met een vrachtwagencombinatie. Brandstofverbruik, schadepreventie en veiligheid zijn in deze cursussen hele belangrijke speerpunten. Daarnaast volgt Van de Lagemaat Transport de ontwikkelingen op de markt en is het grootste gedeelte van de vrachtwagens uitgerust met de moderne Euro5 en Euro6 motoren die de emissie van schadelijke stoffen beperken.

Milieu en onze huisvesting

Binnen de huisvesting heeft Van de Lagemaat Transport ook een aantal maatregelen genomen om het energieverbruik te reduceren, onder meer door het toepassen van energiezuinigere verlichting. Minder papier en minder belasting van het milieu tot gevolg: Van de Lagemaat Transport heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in automatisering. Hierbij is efficiency en effectiviteit natuurlijk belangrijk geweest maar ook het streven om zo min mogelijk papier te gebruiken (paperless office) is een onderdeel van de automatisering geweest. Daar waar de klant dit wil worden de facturen elektronisch verstuurd en stimuleert Van de Lagemaat Transport de toeleveranciers de facturen elektronisch naar Van de Lagemaat Transport te sturen.

Maatschappelijke doelen

Ook ondersteunt Van de Lagemaat Transport een aantal maatschappelijke doelen en sponsort het bedrijf diverse organisaties en evenementen. Soms geldelijk maar zeker ook door het uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten. Medewerkers van Van de Lagemaat Transport nemen met materiaal van Van de Lagemaat Transport regelmatig deel aan gehandicapten ritten met vrachtwagens in onder andere Culemborg, Vianen en Leerdam.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn verschillende voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier bekijken en/of downloaden:

Weet u niet zeker welke oplossing uw bedrijf nodig heeft?